لطفا جهت همکاری رزومه خود را به ایمیل jasas@jdevs.com ارسال نمایید.