ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 OrCAD 30 دانلود ثبت نام
2 FPGA 30 دانلود ثبت نام
3 AVR 30 دانلود ثبت نام
4 شبیه سازی مدولاسیون ها با Matlab 20 دانلود ثبت نام
5 HFSS 20 دانلود ثبت نام
6 طراحی PCB با نرم افزار Altium Designer 38 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل