ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 IELTS4-5(1) 30 دانلود ثبت نام
2 IELTS4-5(2) 30 دانلود ثبت نام
3 IELTS5-6.5(1) 30 دانلود ثبت نام
4 IELTS5-6.5(2) 30 دانلود ثبت نام
5 IELTS6.5-7(1) 40 دانلود ثبت نام
6 IELTS6.5-7(2) 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل