ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 برنامه نویسی C 30 دانلود ثبت نام
2 برنامه نویسی C++(OOP) 30 دانلود ثبت نام
3 C#.NET(کنسول و ویندوز) 45 دانلود ثبت نام
4 ASP.NET(C#) 45 دانلود ثبت نام
5 C#2(LINQ) 21 دانلود ثبت نام
6 C#3(WPF) 45 دانلود ثبت نام
7 SQL Server 45 دانلود ثبت نام
8 Java 2 SE 45 دانلود ثبت نام
9 طراحی صفحات Web 50 دانلود ثبت نام
10 PHP 30 دانلود ثبت نام
11 JavaScript 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل