ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 Piping 42 دانلود ثبت نام
2 PDMS 30 دانلود ثبت نام
3 Auto Plant 20 دانلود ثبت نام
4 PV Elite 40 دانلود ثبت نام
5 تحلیل تنش و ساپورت گذاری خطوط لوله با نرم افزار CAESAR 25 دانلود ثبت نام
6 Aspen Plus 30 دانلود ثبت نام
7 HYSYS 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل