ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 علم داده 1 (data 1) 60 دانلود ثبت نام
2 علم داده 2 (data 2) 64 دانلود ثبت نام
3 علم داده 3 (data 3) 85 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل