ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 3DS MAX مقدماتی 40 دانلود ثبت نام
2 3DS MAX پیشرفته 30 دانلود ثبت نام
3 V-RAY 20 دانلود ثبت نام
4 Photoshop مقدماتی 30 دانلود ثبت نام
5 Photoshop پیشرفته 30 دانلود ثبت نام
6 CorelDraw 30 دانلود ثبت نام
7 FreeHand 30 دانلود ثبت نام
8 Premiere 20 دانلود ثبت نام
9 Flash 30 دانلود ثبت نام
8 عکاسی دیجیتال 42 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل