ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 ETABS&Safe 100 دانلود ثبت نام
2 طراحی سازه براساس عملکرد به روش Push Over 35 دانلود ثبت نام
3 SAP 40 دانلود ثبت نام
4 اسکیس 40 دانلود ثبت نام
5 GIS 30 دانلود ثبت نام
6 OpenSees 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل