ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 Netwok+ 40 دانلود ثبت نام
2 CCNA 40 دانلود ثبت نام
3 Configuration Windows 50 دانلود ثبت نام
4 Windows Server 2012 Server Administrator 60 دانلود ثبت نام
5 Windows Server 2012 Active Directory Configuration 60 دانلود ثبت نام
6 Windows Server 2012 Network Infrastructure Configuration 50 دانلود ثبت نام
7 Windows Server 2012 Applications Infrastructure Configuration 40 دانلود ثبت نام
8 Windows Server 2012 Enterprise Administrator 50 دانلود ثبت نام
9 دوره کاربردی مدیریت و پشتیبانی شبکه 100 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل