ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 ICDL1 60 دانلود ثبت نام
2 ICDL2 72 دانلود ثبت نام
3 سخت افزار 30 دانلود ثبت نام
4 حسابداری1 50 دانلود ثبت نام
5 حسابداری2 50 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل