ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 AutoCAD مقدماتی 30 دانلود ثبت نام
2 AutoCAD پیشرفته 30 دانلود ثبت نام
3 Matlab 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل