ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 آشنایی با اصول و عملکرد و انتخاب UPS و شارژرهای صنعتی 5 روز دانلود ثبت نام
2 آشنایی با اصول عملکرد، محاسبات و نگهداری باتری‌های صنعتی. 4 روز دانلود ثبت نام
3 طراحي عمومي و سفارش باتري شارژر و UPSهاي صنعتی 3 روز دانلود ثبت نام
4 آشنایی با منابع تغذیه سوئیچینگ 4 روز دانلود ثبت نام
5 آشنایی با ابزار دقیق 5 روز دانلود ثبت نام
6 کیفیت توان (حفاظت تجهیزات و عدم قطع فرآیند تولید در برابر مشکلات شبکه‌ی برق) 5 روز دانلود ثبت نام
7 آشنایی با پردازنده‌های سیگنال دیجیتال وکاربردهای آن (DSP) 5 روز دانلود ثبت نام
8 آشنایی با درایو پیشرفته 5 روز دانلود ثبت نام
9 آشنایی با موتورهای الکتریکی ونحوه‌ی کنترل آن‌ها 5 روز دانلود ثبت نام
10 اتصال زمین در شبکه‌های الکتریکی(Earthing) 5 روز دانلود ثبت نام
11 اصول و فلسفه حفاظت و هماهنگی رله‌ها در شبکه‌های صنعتی 5 روز دانلود ثبت نام
12 نرم افزار DIgSILENT (آموزش پایه‌ای) در مطالعات شبکه‌های صنعتی 5 روز دانلود ثبت نام
13 محاسبات انتخاب کلید قدرت و CT در رله های مختلف 3 روز دانلود ثبت نام
14 مطالعات حفاظتی توسط نرم‌افزار DIgSILENT در شبکه‌های صنعتی 5 روز دانلود ثبت نام
15 آموزش پيشرفته نرم‌افزار DIgSILENT- مطالعات شبيه¬سازي زماني و پايداري 5روز دانلود ثبت نام
16 مطالعات حالت گذرای شبکه انتقال توسط نرم افزار DIgSILENT 5 روز دانلود ثبت نام
17 حفاظت فیدرهای صنعتی(خط و ترانسفورماتور) توسط رله‌ی اشنایدر 5 روز دانلود ثبت نام
18 حفاظت فیدرهای صنعتی(خط و ترانسفورماتور) توسط رله‌ی ABB 5 روز دانلود ثبت نام
19 حفاظت فیدرهای صنعتی(خط و ترانسفورماتور) توسط رله‌ی Areva 5 روز دانلود ثبت نام
20 حفاظت فیدرهای صنعتی(خط و ترانسفورماتور) توسط رله‌ی زیمنس 5 روز دانلود ثبت نام
21 حفاظت فیدرهای صنعتی(خط و ترانسفورماتور) توسط رله‌ی VAMP 4 روز دانلود ثبت نام
22 نحوه مدل‌سازي، محاسبه و هماهنگي تنظيمات رله‌ها در نرم‌افزار DIgSILENT 4 روز دانلود ثبت نام
23 حفاظت پیشرفته ترانسفورماتور توسط رله‌ی زیمنس 5 روز دانلود ثبت نام
24 حفاظت پیشرفته ترانسفورماتور توسط رله‌یABB 5 روز دانلود ثبت نام
25 حفاظت پيشرفته در نيروگاه¬¬ها و هماهنگي با رله¬هاي شبکه قدرت با محوريت رله حفاظت (7UM623) SIEMENS 5 روز دانلود ثبت نام
26 حفاظت پيشرفته در نيروگاه¬¬ها و هماهنگي با رله¬هاي شبکه قدرت با محوريت رله حفاظت (G60) GE 5 روز دانلود ثبت نام
27 حفاظت پيشرفته در نيروگاه¬¬ها و هماهنگي با رله¬هاي شبکه قدرت با محوريت رله حفاظت ALSTOM 5 روز دانلود ثبت نام
28 حفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله‌ی ABB (تنظیمات و معرفی نرم افزار مربوطه) 5 روز دانلود ثبت نام
29 حفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله‌ی زیمنس (تنظیمات و معرفی نرم‌افزار مربوطه) 5 روز دانلود ثبت نام
30 حفاظت پیشرفته خط انتقال توسط رله‌یAREVA (تنظیمات و معرفی نرم‌افزار مربوطه) 5 روز دانلود ثبت نام
31 حفاظت باس¬بار، راکتور و بانک خازني در شبکه‌های صنعتی 3 روز دانلود ثبت نام
32 اصول و فلسفه حفاظت باس بار، راکتور و بانک خازنی و بررسی رله‌هایALSTOM, SIMENS, ABB 5 روز دانلود ثبت نام
33 حفاظت جامع الکتروموتورها توسط رله¬هاي SIEMENS و Schneiderو VAMP 5 روز دانلود ثبت نام
34 حفاظت جامع الکتروموتورها توسط رله¬هاي Alstom و ABB 5 روز دانلود ثبت نام
35 استفاده کاربردي از زبان برنامه نويسي DSL در نرم‌افزار DIgSILENT 3 روز دانلود ثبت نام
36 استفاده کاربردي از زبان برنامه نويسي DPL در نرم‌افزار DIgSILENT 3 روز دانلود ثبت نام
37 کنترل ولتاژ و توان راکتیو در شبکه‌های توزیع 4 روز دانلود ثبت نام
38 تولید پراکنده در شبکه‌های توزیع (DG) 2 روز دانلود ثبت نام
39 آشنایی با سیستم‌های غبارگیر صنعتی 3 روز دانلود ثبت نام
40 آشنایی با اصول و مبانی فشار قوی 2 روز دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل