ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 MS Project 30 دانلود ثبت نام
2 Primavera 30 دانلود ثبت نام
3 Minitab 24 دانلود ثبت نام
4 Comfar 30 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل