ردیف نام دروه مدت زمان دروه سرفصل دوره ثبت نام اینترنتی
1 مقدماتی 1(Ehwa-1) 18 دانلود ثبت نام
2 مقدماتی 2(Ehwa-1) 18 دانلود ثبت نام
3 مقدماتی 3(Ehwa-1) 18 دانلود ثبت نام
4 مقدماتی 4(Ehwa-2) 18 دانلود ثبت نام
5 مقدماتی 5(Ehwa-2) 18 دانلود ثبت نام
6 مقدماتی 6(Ehwa-2) 18 دانلود ثبت نام
   مشاهده لیست کامل 
   اطلاعات بیشتر در سایت www.koreanlern.com